Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Öppet brev till ärkebiskop Antje Jackelén

2014-11-26  |  Uppdaterad 2014-11-26

"Vi välkomnar din avsikt att ta tag i problemen, men jag ber dig att avstå från åsikter om hur avgångsvederlagen ska se ut. Börja i orsakerna inte i symptomen. Orsakerna står att finna i att en anställd, en präst, en diakon eller en kyrkoherde är tvungen att följa Kyrkoordningen. En förtroendevald i ett kyrkoråd är det inte. Följden är att en demokratiskt vald politiker kan strunta i och till och med håna denna ordning utan påföljd".

Det skriver Vibeke Hammarström, kanslichef på Kyrkans Akademikerförbund i ett öppet brev till ärkebiskopen.

 

Öppet brev till Antje

Du uttalar dig om konflikterna i Svenska kyrkan, om behovet av utbildning och av träning i att styra och leda. Från Kyrkans Akademikerförbunds sida välkomnar vi detta. Det är dags för Svenska kyrkan att ta krafttag för att komma åt problemet mellan styra och leda. Ett problem som fortfarande alltför ofta kostar många anställda inom Svenska kyrkan deras arbete. Det är lovvärt att du vill göra något för att förbättra arbetsmiljön. Det är inte en dag för tidigt.

Men sen blir det fel. Att du blir upprörd över dubbla löner är möjligtvis politiskt korrekt men det visar på en bristande insikt om de bakomliggande orsakerna. Att få ett avgångsvederlag är för det första att betrakta som ett skadestånd, inte en lön. Den som får det har lidit en skada, nämligen tvingats bort från sitt arbete.

Det är inte en ekonomisk drömsituation att bli utköpt. Utköp sker inte när den anställda begått grava fel i sitt arbete. Då blir personen istället uppsagd av personliga skäl eller till och med avskedad. Ett utköp med avgångsvederlag sker när arbetsgivaren vill göra sig av med någon men inte har saklig grund för uppsägning eller laglig grund för avsked. Avgångsvederlag betecknas i vissa fall som lön men är egentligen ett skadestånd. Det är t ex inte sjukpenninggrundande. Avgångsvederlagets karaktär av skadestånd syns också tydligt därför att storleken följer den reglering för skadestånd som finns i lagen om anställningsskydd.

Det är viktigt att angripa orsakerna och inte bara symptomen. Ett utköp är symptom på att något inte har fungerat men felet kan inte enbart hänföras till den person som blir utköpt.

Vi välkomnar din avsikt att ta tag i problemen och hoppas att du låter dina ord följas av handling. Men jag ber dig att avstå från åsikter om hur avgångsvederlagen ska se ut, börja istället i orsakerna inte i symptomen. Orsakerna finns alltför ofta i den gamla konflikten mellan styra och leda. Orsakerna står att finna i att en anställd inom vigningstjänsten, dvs. en präst, en diakon eller en kyrkoherde är tvungen att följa Kyrkoordningen, en förtroendevald i ett kyrkoråd är det inte. Följden är att den anställde respekterar Svenska kyrkans inre ordning men en demokratiskt vald politiker kan strunta i och till och med håna denna ordning utan påföljd. Detta är den situation som många av våra kyrkoherdar befinner sig i när de får en konflikt med ”politikerna” i församlingen.

En anställd som blir utköpt mår ofta psykiskt dåligt, självkänslan är knäckt och oron för framtiden finns där. Avgångsvederlaget ska tjäna som ett plåster på såren, som en period att hämta igen krafterna och förhoppningsvis läka självkänslan för att åter våga sig ut på arbetsmarknaden. Det är lätt att bli brännmärkt och det är ännu lättare ju mindre sammanhang du rör dig i. Svenska kyrkan är i det avseendet ett litet sammanhang och arbetsmarknaden för kyrkoherdar utanför Svenska kyrkan är inte ljus. Skulle ärkebiskopen bli utköpt är en återanställning inom Svenska kyrkan inte självklar. Till detta kommer en ofta en offentlig medial avrättning som spär på skandalryktena och som slår hårt mot den drabbade och hans eller hennes familj.

Att leva på a-kassa skulle för de flesta i dagens Sverige innebära att de blev tvungna att gå från hus och hem. För att undvika detta finns avgångsvederlag som inte betalas ut samtidigt som a-kassa men som inte heller räknas som lön för arbete enligt Socialförsäkringsbalken.

De utköp som sticker i ögonen på somliga utgör en mycket, mycket liten del, under en halv procent av lönesumman inom Svenska kyrkan. Det är knappast mer än inom andra sektorer av samhället. Den samordningsvinst som ärkebiskopen jagar, är så liten att den inte uppgår till mer än några promille.

Låt parterna som är insatta i situationen hantera avgångsvederlagen och fokusera istället på varför dessa utköp är enda möjligheten att lösa en situation.

 

Med vänliga hälsningar

Vibeke Hammarström, kanslichef

Kyrkans Akademikerförbund

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218