Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Överklagandenämnden friar präst

2012-06-15  |  Uppdaterad 2012-08-22

Överklagandenämnden undanröjer ett beslut från Domkapitlet om att en präst i Linköpings stift skulle ha brutit mot tystnadsplikten. Prästen frias därmed helt.

En komminister anmäldes är 2011 till Domkapitlet i Linköpings stift för att ha brutit tystnadsplikten i samband med enskild själavård. Domkapitlet fann i sin prövning att det själavårdande samtal som det var frågan om, haft karaktären av enskild själavård och att komministern brutit mot sin tystnadsplikt. Prästen tilldelades också en skriftlig erinran.

Enligt komministern hade det aldrig varit fråga om ett själavårdande samtal. Prästen menade dessutom att det heller aldrig, oavsett hur samtalet skulle komma att bedömas, lämnats ut uppgifter från samtalet. Komministern överklagade därför beslutet till Svenska kyrkans överklagandenämnd.

I sitt beslut pekar överklagandenämnden på att en präst i varje enskilt ärende ska bedöma om det är fråga om enskild själavård eller inte. Trots att komministern underlåtit att klarlägga detta finner överklagandenämnden att prästen ändå inte kan anses ha skadat det anseende som en präst bör ha.

Överklagandenämnden anser vidare att det inte går att utreda vad som under samtalet kan ha fallit under tystnadsplikten och att det därför inte går att avgöra om komministern har brutit mot denna. Överklagandenämnden undanröjer därför Domkapitlets beslut.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218