Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Pappor som tar ansvar i hemmet löper större risk att bli sjuka

2015-01-15

Fenomenet dubbelarbete och risken för att bli sjuk drabbar nu också papporna. Det som tidigare var en fråga för dubbelarbetande kvinnor drabbar nu också män. Män som tar ett stort ansvar i hemmet och som har en likvärdig ställning i arbetslivet som sin partner, löper liksom mammor större risk att bli sjukskrivna. Det visar en studie från försäkringskassan.

Under årets forskarseminarium i Umeå presenterade Försäkringskassan en ny studie som är en fortsättning på en tidigare Socialförsäkringsrapport, där sambandet mellan graden av jämställdhet mellan föräldrarna, i såväl hemmet som på arbetsmarknaden, och risken för mammors sjukskrivning analyserades. Nu lägger Försäkringskassan fokus även på papporna för att se hur jämställdhet påverkar risken för sjukskrivning.

För pappor ökar risken för sjukskrivning när de delar ansvaret i hemmet

Mammors risk att bli sjukskrivna minskar när pappan tar ett större ansvar för hemarbetet. jämfört med när mamman har huvudansvaret. För papporna är resultatet det omvända: De har en ökad risk att bli sjukskrivna när de tar ett större ansvar för hemarbetet jämfört med när mamman har huvudansvaret. Samtidigt som jämställdheten för hemarbetet ökar så ökar även ”jämställdheten” med avseende på risken att bli sjukskriven.

– Kvinnor och män närmar sig den jämställda fördelningen från olika håll. Mer jämställt betyder mindre ansvar i hemmet för kvinnor, mer ansvar för män. En ökad jämställdhet innebären utjämning av riskerna och därmed också ökad jämställdhet i sjukskrivningsrisker, säger Laura Hartman som är analysdirektör på Försäkringskassan.

 

Läs pressmedelande från Försäkringskassan

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218