Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

PENSIONSAVTALET

2017-04-18  |  Uppdaterad 2017-04-28

2017-04-28

Medlarna och parterna i pensionsavtalet har gjort uppehåll i förhandlingarna över helgen och 1:a maj.
Förhandlingarna återupptas efter helgen.

2017-04-27

Medling har startat upp mellan parterna. Under veckan har intensiva förhandlingar pågått och vi hoppas snart kunna återkomma med mer information. 

2017-04-21

PENSIONSAVTALET – MEDLING STARTAR

KyrkA har idag gått in i så kallad frivillig medling gällande förslag om nytt pensionsavtal. Skao har drivit på för att ett nytt pensionsavtal ska implementeras inom Svenska kyrkans område.

Förhandlingar har pågått under en längre tid och parterna står mycket långt från varandra – framförallt vad gäller de så kallade övergångsreglerna. Dessa handlar om frågan när en redan anställd ska gå över på regelverket ett eventuellt nytt avtal.

Idag har parterna såväl enskilt som gemensamt träffat medlarna.

De två medlare som är utsedda av såväl arbetstagarsidan som arbetsgivarparten är Gunilla Runnqvist och Christina Nygårdh.

Redan under nästa vecka börja arbetet med de frågor där det råder olika uppfattningar mellan parterna.

_____________________________________

2017-04-18

Sedan en tid tillbaka har parterna förhandlat om nytt pensionsavtal för anställda i Svenska kyrkan.

Arbetsgivaren vill genomföra kraftiga försämringar som skulle kunna drabba alla med lång anställning som är under 60 år med lönedelar över det så kallade taket, dvs. över 7,5 inkomstbasbelopp som är gränsen för pensionsgrundande inkomst. Detta rör många av prästerna, uppemot hälften av alla präster drabbas enligt preliminära bedömningar samt alla som gör en sen lönekarriär. För år 2017 utgör gränsen för pensionsgrundande lön 38 438 kr i månaden.

En övergång till det nya systemet som kan betecknas som premiebaserat brukar i normalfallet ske över lång tid. T ex från första anställningsdagen eller från det arbetstagaren har fyllt 28 år som i andra pensionsavtal.

Det som KyrkA framförallt är oense med arbetsgivarparten om är att Skao vill att alla under 60 år ska gå över på det av Skao nu föreslagna pensionssystemet.

Enighet har inte kunnat uppnås och parterna är nu överens om att gå in i frivillig medling.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218