Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Pensionsavtalet sägs upp

2016-09-20

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har sagt upp det nuvarande avtalet KAP-KL – Svenska kyrkan. Därmed upphör det nuvarande pensionsavtalet att gälla den 31 december 2016.

Det nuvarande pensionsavtalet har sagts upp av Svenska kyrkans arbetsorganisation. Förhandlingarna som pågått i flera år fortsätter dock och målet är att teckna ett nytt pensionsavtal innan året är slut.

– Dagens pensionsplaner skapar stora problem för kyrkans ekonomi eftersom kostnaderna är så oförutsägbara. Det kan få kännbara konsekvenser för den enskilda församlingens budget, uppger Helén Källholm, vd Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, på arbetsgivarorganisationens hemsida.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation menar att även om pensionsavtalet sägs upp, så behöver det inte påverka den enskildes pensionsavsättningar. Om parterna mot förmodan inte skulle komma överens innan avtalet går ut, kan arbetsgivaren bara fortsätta betala in pensionerna på samma sätt som tidigare tills en ny överenskommelse har nåtts. 

Följ nyheterna om pensionsförhandlingarna på arbetsgivarorganisationens sidor på Svenska kyrkans intranät.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218