Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Piteå och Mellerud satsar på nya vägar i rekryteringen

2018-10-01

 •  Bild: Camilla Lindskog
 • Pensionsavgångar gör att Piteå församling behöver rekrytera en ny diakon i höst och ytterligare två till 2019. I och med att församlingen har gått in i den s k 80-90-100-överenskommelsen* är det möjligt för medarbetare att arbeta 80 procent, få 90 procent i lön och 100 procents tjänstepensionsinsättning.
  Överenskommelsen har påverkat församlingens rekrytering en hel del, förklarar Mats Björk, kyrkoherde i Piteå församling.

  – I och med att vi nu vet när vi har pensionsavgångar kan vi jobba mer långsiktigt med rekryteringen. Vi visste redan förra året att en av våra diakoner skulle gå i pension och vi rekryterade då en ny diakon till en tillfällig projekttjänst. Diakonen har under några år jobbat deltid i församlingen och parallellt med detta studerat på distans, men går in i en ordinarie tjänst under hösten.

  ”Det här är framtiden”
  – Jag tror det här är framtiden – att skapa vägar där utbildning kan kompletteras med tjänst inom församlingen. Dels kan församlingen skapa ekonomiska möjligheter för den enskilde, dels handlar det om att en nyanställd får växa in i den kyrkliga kontexten och gå in i yrkesrollen.

  Piteå församling med 50-talet anställda har goda resurser. Det är en vidsträckt församling och går som en rak kil från de centrala delarna med Piteå vid kusten in mot Arvidsjaur och inland. Svårigheten att rekrytera till inlandets glesbygder är ett ständigt samtalsämne mellan kyrkoherdekollegerna, säger Mats Björk.

 • – Vi är ändå välsignade på prästsidan. Det är många pensionärer som räddar oss och det är inte lika akut i vår församling. Jag tror samordning är ett nyckelbegrepp. Vi måste hjälpas åt över pastorats- och församlingsgränser så att vi klarar kyrkans grunduppdrag. Jag tror det finns alla möjligheter att göra det utan några större organisatoriska förändringar.

  S:t Mary
  Piteå församling har ett stort engagemang för att långtidsarbetslösa ska få praktik och arbetsträning, detta efter en modell som kallas för S:t Mary.

  – Det krävs insatser för att ta emot människor en period och vi måste skapa former för att det ska bli enkelt.
  S:t Mary kan vara en väg in i kyrkan och en chans att se församlingen inifrån under ett halvår. Jag vill också att ungdomar ska kunna få praktik eller prao i församlingen och att församlingen på så sätt kan vara en rekryterande miljö. 

  Den psykosociala arbetsmiljön i kyrkan är oerhört viktig när vi talar rekrytering, betonar Mats Björk. Många församlingar är överrepresenterade när det gäller utbrändhet och kränkningar.

  – Vi behöver fundera över vad det står för? Vi ska inte vara rädda för att ta tag i konflikter. Så fort det händer
  något ska det benämnas och hanteras. Kommunikationen är direkt avgörande. Jag förväntar mig att medarbetarna berättar om något inte är bra. Och jag lovar dem respekt.

  En gång i månaden träffas Samverkansgruppen. I den ingår arbetsgivarens representanter och de fackliga företrädarna.

  – Jag är tacksam över att vi har ett gott samarbete i samverkansgruppen. Där lyfter vi arbetsmiljöfrågor och pratar även om rekryteringsbehoven. Facken kan göra mycket när det gäller rekryteringsfrågor.


  Mellerud - hanterbart personalläge
  Kyrkoherden i Melleruds pastorat, i Karlstads stift, Pär-Åke Henriksson, brottas med stor prästbrist i kontrakt och stift, men han beskriver ändå personalläget i pastoratet som hanterbart. Pastoratets präster är i 45-årsåldern så det är långt till pension.

  Vi måste fokusera och tänka både kortsiktigt och långsiktigt när det gäller rekrytering, betonar han.

  – Kortsiktigt har jag funderat på vad jag har för människor runt omkring mig som kan göra en insats, exempelvis att leda andakter? I sommar har tre kyrkvärdar hjälpt till med ”Musik i sommarkväll”, hållit i programmet och lett andakten. Det har de gjort fantastiskt, säger Pär-Åke Henriksson.

  Fokus på barn och unga
  Långsiktigt ligger fokus på barn och unga. Sedan 2014 har konfirmandverksamheten fått mer pengar än vad Församlingsinstruktionen anger.

  – Idag har vi ett gott gäng ungdomar i vår verksamhet och unga ledare. Av dem kan det småningom bli några som vill söka tjänst inom kyrkan. Även om de inte vill arbeta här så kanske de kommer göra nytta någon annanstans betonar kyrkoherden.

  Pär-Åke Henriksson fick själv frågan som ung konfirmand i kyrkan om han inte skulle bli präst.

  – Det kan räcka långt, en medarbetare som ger en klapp på axeln och säger till den unga: ”Jag tror att du skulle bli en bra kantor.” En liten dialog med ungdomarna som innebär att vi ser dig och vi behöver dig i nästa generation. Men jag tror bland annat att vi präster måste bli mer synliga bland konfirmander, ungdomar och barnfamiljer.
  Annars tappar vi mark.

  Idag finns en pedagog i pastoratet, men de behöver två pedagoger – en som arbetar med konfirmander och en som ansvarar för barn- och ungdomsarbetet. Till hösten hoppas de kunna rekrytera ytterligare en pedagog.
  Till det långsiktiga arbetet hör också att coacha och bygga upp medarbetarskapet, frivilligkrafterna och hålla dialogen levande med kyrkorådet om hur församlingen ska arbeta med rekrytering, säger Pär-Åke Henriksson.

  De fackliga organisationerna behövs i arbetet att bygga en rekryterande miljö, menar han.
  – Det är viktigt och bra att KyrkA och de andra facken är en del i arbetet. Vi behöver vara många. När vi samverkar är vi starka.

 • Inspiration och arbetsglädje
  – Vi tänker att kyrkan måste vara en god arbetsplats med bra arbetsmiljö där medarbetarna orkar och håller lång tid. Vad är det att vara församling i Mellerud? - är en ständigt levande fråga i arbetet. Policyer och dokument är viktiga naturligtvis, men vi behöver också inspiration och arbetsglädje, betonar Pär-Åke Henriksson. Det handlar inte minst om att se över hur de kan förlägga arbetstiden för medarbetarna, skapa ett normalflöde och god balans med kvällar och helger fördelat på anställda.


  * 80-90-100-överenskommelsen är baserad på det centrala avtalet mellan KyrkA och Skao och är en möjlighet för en individ och arbetsgivare att sluta en lokal överenskommelse. Villkoret är att den anställde har fyllt 62 år och uttaget är begränsat till tre år.

   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218