Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Präst fråntas sin behörighet

2016-09-22

Domkapitlet i Härnösands stift har beslutat att frånta en pensionerad präst behörigheten att vara präst. Domkapitlet konstaterar att han upprepade gånger visat sig olämplig för uppdraget.

http://sverigesradio.se

Ö-viks allehanda

SVT Västernorrland

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218