Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Präst kritiseras för relation till flicka - omoget menar domkapitlet

2013-01-29

 

Det var i september 2012 som kyrkoherden i den sörmländska församling där prästen arbetar anmälde prästen till biskopen. Därefter har ärendet utretts av stiftet, och nu har domkapitlet fattat beslut.

Prästen kritiseras för sitt beteende mot en ungdomsgrupp som han arbetat med och framför allt för relationen till en 16-årig flicka i gruppen. Enligt kritiken har prästen haft en alltför nära relation till flickan. Den ska bland annat ha yttrat sig i fysisk kontakt och upplevts som exkluderande av de andra ungdomarna.

Problemen ska ha växt sig starka under en resa som gruppen gjorde. Flera ungdomar och ledare som var med på resan kritiserar prästen för att han inte tog initiativ till något andaktsliv eller höll ihop gruppen. I stället ägnade han sig åt flickan.

Den kritiserade prästen säger att han upplevt att flickan varit mobbad och att han stöttat henne och därmed tagit den svagares parti. Samtidigt är han självkritisk och säger att han inser att han brustit och att han har blandat ihop privata och professionella relationer på ett olyckligt sätt. Han betonar dock att relationen till flickan aldrig varit något mer än rent vänskaplig.

Enligt domkapitlet har den utredning som gjorts visat att prästen inte uppträtt på ett moget sätt och inte uppfyllt de förväntningar som finns på en präst. Han har betett sig oprofessionellt och i flera situationer brustit i omdöme, enligt domkapitlet.

Domkapitlet konstaterar i sitt beslut att prästens beteende har skadat det anseende som en präst bör ha. Domkapitlet säger samtidigt att det nöjer sig med kritiken och inte tilldelar prästen någon påföljd.

Prästen arbetar inte längre med ungdomsgruppen.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218