Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Seminarium om kvinnor och ledarskap i Svenska kyrkan på Nordiskt forum

"Det är en fråga om människorsyn"

2014-06-16

Flera tusen kvinnor från Norden intresserade av rättvisa, jämställdhet, utveckling och ledarskap samlades under några dagar på Nordiskt forum i Malmö den 12 – 15 juni. Och bland alla kvinnor märktes också en man - KyrkA:s förbundsordförande Bror Holm. 

 • På seminariet deltog Maria Ottensten, Bror Holm, Anna von Malmborg, Ann Aldén, Pamela Garpefors, Eva-Lotta Grantén och Tuulikki Koivunen Bylund.  Bild: Vibeke Hammarström

 • Lunds stift hade arrangerat ett seminarium om Kvinnor och ledarskap i Svenska kyrkan. Eva-Lotta Grantén, docent och chef för utvecklingsavdelningen på Lunds stift var arrangör och moderator. Hon inledde med en kort exposé över jämställdheten inom Svenska kyrkan . Dagens siffror talar sitt tydliga språk. Av de 1516 aktiva kvinnliga prästerna i Svenska kyrkan är det 14 procent som är kyrkoherdar. Av de manliga prästerna i aktiv tjänst är 27 procent är kyrkoherdar.

  Från KyrkA deltog Bror Holm, förbundsordförande och en av författarna till boken Kvinna & Kyrkoherde. Bror Holm var den enda mannen i panelen samt en av mycket få män som överhuvudtaget bevistade seminariet eller mässan. Övriga medverkande i seminariet var Tuulikki Koivunen Bylund, biskop i Härnösands stift och Anna von Malmborg från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Från Lunds stift medverkade Ann Aldén, församlingsherde och Pamela Garpenfors, kontaktsprost. Från Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan deltog Maria Ottensten.

  Pamela Garpenfors delgav sina erfarenheter från Kyrkans Unga då hon blev utsatt för en intensiv kampanj för att förstå att hennes mamma, präst till yrket, hade missuppfattat allting. Hon berättade också om härskartekniker som hon såväl sett som blivit utsatt för under sina år inom Svenska kyrkan. Ett exempel är en manlig präst som kommenterat en annan kollegas utseende med orden: ”Hon borde gå till en stylist.” varpå Pamela Garpenfors svarade: ”Det borde du också.” Det tragiska i denna anekdot är att en dylik kommentar inte skulle ha fällts om en man men att det är vanligt att kvinnors utseende och klädval kommenteras av såväl kvinnor som män. Pamela ställde också frågan: ”Varför sänker vi kvinnor varandra?”

  Ann Aldén talade om det berömda glastaket, ju högre upp i hierarkin du kommer, desto mer märkbart blir det. Hon berättade om sina erfarenheter av att, i och för sig ha varit önskvärd som ledare och ung kvinna, men att samma personer som så gärna uttryckt sitt gillande var de som gav henne ett rum i storlek av en skrubb medan den manlige, likaså nyanställda kollegan fick ett stort vackert arbetsrum. Dessa personer var även beredda att betala den manliga kollegan 10 000 kr mer i lön utan att reflektera över det.

  Anna von Malmborg delade också med sig av sina upplevelser som ung och nyanställd. Hon hade till sin förvåning fått höra om att orsaken till att arbetsgivaren valde att anställa henne var att hon skulle gå att styra. Anna von Malmborg talade också om behovet av att se över kollektivavtalen utifrån ett genderperspektiv.

  Bror Holm, förbundsordförande för KyrkA, berättade om bakgrunden till den bok förbundet gav ut i samarbete med Argument förlag i fjol. Det fanns skillnader mellan de problemställningar som kvinnliga ledare berättade om jämfört med de problem manliga ledare lyfte. Utifrån de intervjuer som gjordes samt utifrån en genomgång av aktuell forskning kunde författarna dra vissa slutsatser. Denna gång lyfte Bror fram att Svenska kyrkans största problem vad gäller kvinnor och ledarskap är förutfattade meningar om att mannen är normen för ledarskapet. Detta är uppfattningar som vi alla kan ha. Sist och slutligen handlar det om människosyn. Är kvinnor och män lika mycket värda? Det är denna fråga vi alla måste ställa oss och agera utifrån. Huruvida vi anser att kvinnor är lika mycket värda som män är en fråga om människosyn och denna kommer att visa sig i hur många av de nya stora pastoraten som kommer att ledas av kvinnor.

  En annan fråga Bror Holm lyfte var att det inte finns ett särskilt kvinnligt ledarskap vilket bekräftade flera av de andra deltagarnas erfarenheter. Att kvinnor skulle ha ett annorlunda ledarskap har alltför länge tagits som intäkt för att kvinnor skulle vara sämre ledare.

  Bror Holm ger uttryck för varför jämställdheten ibland får en backlash: ”Varje generation måste erövra jämställdheten.”

   

  Vibeke Hammarström

   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218