Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Sjukfrånvaron fortsätter att öka

2015-11-27

Inget tyder på att ökningen av sjukfrånvaron är på väg att brytas. Den slutsatsen drar Ann-Marie Begler, generaldirektör för försäkringskassan, i samband med att myndigheten idag lämnar en rapport om utvecklingen av sjukfrånvaron till regeringen, och det här är allvarligt, säger hon.

 

– Det är en viktig samhällsfråga med de höga kostnader för sjukskrivningarna. Det är också viktigt för de arbetsgivare som har en stor del av sin personal sjukskriven. Men allra viktigast är det för den enskilde som drabbas av ekonomiska svårigheter och många gånger ställs utanför sitt vanliga sammanhang, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för försäkringskassan.

Sjukfrånvaron har ökat ända sedan 2010, och trots att regeringen har det som mål finns enligt försäkringskassan inget som tyder på att utvecklingen är på väg att brytas.

Istället visar myndighetens senaste prognos att snittsiffran på antalet sjukdagar år 2020 väntas bli 13 dagar - där regeringens mål är nio dagar.

Det här leder till stora kostnader för samhället och enligt Ann-Marie Begler krävs att också arbetsgivare och läkare gör mer om utvecklingen ska stoppas.

Enligt Begler bör till exempel läkarkåren ha mer samsyn om när det behövs en sjukskrivning, i dag är det enligt henne för lätt att gå till en annan läkare om en första läkare nekar en ett läkarintyg.

 

Dagens Nyheter

Försäkringskassan

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218