Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Sjukskrivningar bland chefer ökar kraftigt

2018-05-07

Sju av tio chefer har svårt att koppla bort tankarna från jobbet på fritiden. De anser att arbetet är så pass psykiskt påfrestande.

- Chefer är oftast ensamma i sin yrkesroll och har en mycket hög arbetsbelastning. Sjukskrivningarna bland dem ökar och problemen är allra störst i offentlig sektor. Det är en ohållbar situation, säger Göran Arrius, ordförande för Saco.


Det gränslösa arbetet
Det gränslösa arbetet är speciellt utmärkande för chefer och de har svårt att skilja på vad som är arbetstid och ledighet. Tiden räcker inte till för återhämtning, vilket är avgörande för ett hållbart arbetsliv.

- Värst drabbade är kvinnliga akademiker inom offentlig sektor. Det är mycket allvarligt och den siffran måste vändas omedelbart, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

Minska arbetstiden
Över 30 procent av de tillfrågade cheferna upplever att de har ett psykiskt ansträngande arbete eller har en hög arbetsbelastning. 25 procent av dem säger sig ha övervägt att minska arbetstiden på grund av hälsoskäl, står det att läsa i Sacorapporten Om chefen är sjuk – vem tar då hand om personalen? Rapporten beskriver sjukskrivningssituationen för akademiker med ledande befattningar. 

‑ Ingen ska behöva må dåligt av sitt jobb. Arbetsplatser som erbjuder chefer avlastning i det administrativa arbetet och mindre personalgrupper har visat sig vara ett bra recept för en bättre psykosocial arbetsmiljö, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

Bra chef viktigast bland akademiker
När akademiker får rangordna de viktigaste jobbfrågorna uppgav sex av tio att en bra chef är viktigast. Hög lön och förmåner kommer först på tredje plats

‑ En bra chef är en förutsättning för att medarbetarnas hälsa på arbetsplatsen ska främjas. Därför är det viktigt att man har de resurser och organisatoriska förutsättningar som krävs. Risken finns annars att färre vill bli chefer i framtiden och det vore en farlig utveckling, säger Göran Arrius ordförande Saco.  

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218