Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Sjukskrivningar på grund av stress fortsätter att öka

2016-06-10

Sedan 2014 är psykisk ohälsa den vanligaste diagnosen för sjukskrivning. Och tendensen med  fler och fler sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa fortsätter. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

Mellan 2010 och 2015 ökade antalet nya sjukfall med 98 000. Sjukfall i psykiatriska diagnoser ökade mest och utgjorde 57 000, eller 59 procent av ökningen.

Stressreaktioner är den diagnos som ökar mest. Kvinnor står för 73 procent av ökningen.

Antalet nya sjukfall minskade med några få undantag inom alla diagnosgrupper mellan 2005 och 2009 och nådde då en historiskt låg nivå. Därefter har antalet sjukfall ökat. Generellt har ökningen skett i alla åldrar och för både kvinnor och män.

Ökningen har varit särskilt kraftig för psykiatriska diagnoser som sedan 2014 är den vanligaste sjukskrivningsorsaken. För kvinnor var det den vanligaste sjukskrivningsorsaken redan 2011.

– Det finns inte en enskild faktor som ensam kan förklara ökningen. Det finns ett flertal olika faktorer som kan ligga bakom den senaste tidens utveckling. Påfrestningar i arbets- och privatlivet har betydelse, liksom hur arbetsgivare, individ, läkare och Försäkringskassan agerar, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Ökningen är tydlig i alla åldersgrupper men vanligast i åldersgruppen 30 - 49 år.

Den åldersgruppen står också för hälften av ökningen i psykiatriska diagnoser.

Läs hela analysen här.

 

Mellan 2010 och 2015 ökade antalet startade sjukfall med psykiatriska diagnoser med

57000 eller 59 procent och är sedan 2014 den vanligaste diagnosen.

Kvinnor står för 73 procent av ökningen.

Stressreaktioner står för 66 procent av ökningen.

Sjukfall med psykiatriska diagnose rär vanligare i yngre medelåldern men ökar i alla åldrar.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218