Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Skattereduktion för fackföreningsavgift

2019-02-14

I och med att skattereduktionen på fackföreningsavgiften återinfördes 1 juli 2018 är det möjligt för medlemmar i KyrkA att dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen. För att se till att ni ska slippa begära skattereduktion i inkomstdeklarationen har KyrkA lämnat kontrolluppgift till Skatteverket om det belopp som du har betalat i fackföreningsavgift till oss.

Skattereduktion medges under perioden 1 juli – 31 december med 25 procent av den sammanlagda fackföreningsavgiften under denna period om den sammanlagda avgiften har varit minst 400 kronor. Reduktionen görs automatiskt av Skatteverket om arbetstagarorganisationen (fackföreningen) har lämnat kontrolluppgift till Skatteverket för betalda medlemsavgifter.

 Var vänlig observera att avgiften till a-kassan inte är avdragsgill och således inte ingår i beloppet ovan.

 Har du frågor – vänligen kontakta medlemsservice@kyrka.se eller 08-441 85 71

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218