Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

2015-01-28

Finansdepartementet har nyligen skickat ut ett förslag förslag på remiss om slopad avdragsrätt för privat pensionssparande från och med 2016.

I budgetpropositionen för 2015 sänktes den fasta delen av avdraget för privat pensionssparande från 12 000 kronor per år till 1 800 kronor. Samtidigt aviserade regeringen att pensionssparavdraget bör slopas helt från och med 2016.

I det förslag som nu skickats ut föreslås att rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonton (pensions-sparavdrag) med ett fast belopp om 1 800 kronor per år ska slopas. Enligt förslaget ska dock anställda som helt saknar pensionsrätt i anställning eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet även fortsättningsvis kunna göra avdrag.

För att förenkla möjligheterna att avveckla små sparanden föreslås i förslager att beloppsgränsen för återköp av pensionsförsäkring och förtida avslut av pensionssparkonto utan Skatteverkets medgivande ska höjas till ett prisbasbelopp.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218