Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Snabba svar på löneenkäten

2013-11-13

Årets löneenkät har fått ett mycket snabbt gensvar hos våra medlemmar. Redan nu har hela 30 procent av alla som fått enkäten svarat på den.

– Det är mycket positivt att så många redan nu svarat på enkäten, säger Lena Forsberg på KyrkA:s kansli. Det ger oss en bra utgångspunkt för att arbeta vidare med rätt saker.

Det är viktigt att alla som fått enkäten också svarar på den. Så fort bearbetningen av löneenkäten är klar uppdaterar vi databaserna i Saco LöneSök.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218