Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Sök Stipendium!

2015-07-29

Förtroendevald? Då kan då få ett ordentligt stipendium. Men du måste förstås söka.

Sacos fackliga stipendiefond utlyser stipendier som ska främja studier av betydelse för den fackliga verksamheten. Studien kan genomföras i Sverige eller utomlands. Stipendier kan delas ut till projekt som är till nytta för individen och för Sacofederationen. Det innebär att projektet ska vara till gagn för hela federationen och inte enbart ett enstaka förbund.

Ett enskilt projekt kan få maximalt 100 000 kr. I beloppet kan ersättning för förlorad arbetsförtjänst ingå.
Projektets ändamål får inte avse egen individuell kompetensutveckling eller aktiviteter som faller inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet.

Du kan söka stipendium under hela året. Nästa ansökningsperiod går ut den 30 september 2015. Då kan styrelsen behandla ansökan vid ett sammanträde under oktober 2015.

Läs mer:

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218