Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Sten Bylin ny ombudsman för RSO

2018-09-11  |  Uppdaterad 2018-09-17

Från 1 september är Sten Bylin ny ombudsman för KyrkA. Han kommer att arbeta med rådgivning och stöd med dig som verkar som regionalt skyddsombud, RSO, i din stiftskrets. Sten går också in i en ny funktion som äldreombudsman med ansvar för äldrefrågor. 


RSO-stöd
Du som är regionalt skyddsombud kan vända dig till Sten med frågor om bland annat:

  • Enskilda ärenden som rör den psykosociala arbetsmiljön.
  • När medlem utsatts för kränkande särbehandling.
  • Hur du tar kontakt med arbetsgivaren och ställer krav på arbetsgivaren.
  • Hur du hanterar Arbetsmiljölagen.

  • Beräkning av arbetstid samt frågor om schemaläggning.
  • Hur du utformar "Begäran enligt arbetsmiljölagen 6 kap § 6a".
  • Hur du håller kontakt med Arbetsmiljöverket.

Det är förbundets förhoppning att du skall få nytta av Stens långa erfarenhet av att ha arbetat med skyddsombudsfrågor. Sten kommer under september/oktober månad att ta kontakt med dig för samtal om hur han kan vara till stöd på bästa sätt för dig

Kontakt 
Sten Bylin är främst anträffbar tisdagar, onsdagar samt torsdagar mellan kl. 9:30 – 12:00. Det är också möjligt nå Sten på andra tider. Telefon 072-577 80 27 eller via e-post: sten.bylin@kyrka.se

Bakgrund
Sten Bylin är född 1951 och har 40 års erfarenhet av arbete inom Svenska kyrkan, varav 34 år som kyrkoherde. Under 25 år var Sten tjänstledig 50 % av heltid för att arbeta som facklig förtroendeman och regionalt skyddsombud för KyrkA vid sidan av kyrkoherdetjänsten.

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218