Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Stipendier att söka för förtroendevalda och kanslipersonal

2014-08-28

Dags att söka stipendier. Förtroendevalda och kanslipersonal kan nu söka stipendier för studier.

Anställda på Sacos och Sacoförbundens kanslier och numera också förtroendevalda inom Saco och medlemsförbunden kan söka stipendier från Sacos Fackliga stipendiefond. Stipendierna ska främja studier i Sverige eller utomlands av betydelse för den fackliga verksamheten. Maxbeloppet är 20 000 kronor. Ändamålet får inte avse egen individuell kompetensutveckling eller/och att aktiviteterna faller inom förbundens ordinarie verksamhet. Ansökan ska vara inne senast den 3 oktober för stipendier under 2015.

http://www.saco.se/Fackligt-arbete/Sacos-fackliga-arbete/sacos-fackliga-stipendiefond-utlyser-stipendier/

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218