Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Stress kan ge problem med rösten

2016-10-21

Präster, lärare och andra yrkesgrupper som använder rösten flitigt riskerar att få problem med rösten om de utsätts för stress. Och störst risk att drabbas löper kvinnorna. Det har logopedstudenterna Daniel Hagfeldt och Katarina Svensson visat i en magisteruppsats. Uppsatsen har belönats med organisationen Röstforums pris.

I sitt examensarbete inom logopedutbildningen vid Karolinska institutet undersökte Daniel Hagfeldt och Katarina Svensson sambandet mellan stress, störande bakgrundsbuller och röststörning. Studien omfattar en grupp på 19 kvinnor med röstproblem. Hälften av dem hade det som kallas stämbandsknottror, en ganska allvarlig röststörning som leder till heshet och som måste behandlas för att bli bra igen. Den andra hälften hade så kallad fonasteni. Det innebär att rösten blir trött och ansträngd utan att något onormalt syns på stämbanden. Kvinnorna som hade röststörningar jämfördes med en lika stor kontrollgrupp av friska kvinnor.

– Det vi såg är att det finns en koppling mellan stress och stämbandsknottror, säger Daniel Hagfeldt till tidningen Arbetsmiljö. Patienter som utvecklade stämbandsknottror störde sig också i allmänhet väldigt mycket på bakgrundsbuller, vilket visar att de är känsliga för buller i arbetsmiljön.

Det varierar hur individer upplever bakgrundsbuller. Musik på arbetsplatsen, till exempel i affärer som säljer kläder, uppfattas olika av olika personer. Vissa kan blir mycket störda av det som andra inte alls påverkas av.

Kvinnor som grupp har högre risk att drabbas av vissa röststörningar.

– Kvinnors stämband slår ihop oftare än mäns. Det kan innebära högre slitage om man använder rösten ofta och på ett ogynnsamt sätt.

För patienterna med fonasteni såg Daniel Hagfeldt och Katarina Svensson inte samma koppling till stress och bakgrundsbuller.

Studien ger inte svar på vad som är orsak och verkan. Det skulle kunna vara så stressen bidrar till att vissa kvinnor utvecklar en röststörning. Men det kan också vara så att de blir stressade för att de har problem med rösten, vilket medför komplikationer i arbetet.

– Det vi ser är antydningar, men man ska inte dra för stora växlar på dem. De kan fungera som avstamp för vidare forskning säger Daniel Hagfeldt.

http://www.prevent.se/arbetsliv/forskning/2016/stress-kan-ge-rostproblem/

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218