Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Stress viktigaste området att arbeta med enligt undersökning

2013-03-11

Över 80 procent av skyddsombuden inom Saco uppger att stress och arbetsbelastning en av är de viktigaste områdena att arbeta med för att få en bättre arbetsmiljö. Det visar en rapport som presenteras av Saco idag. Den psykosociala arbetsmiljöns betydelse lyfts också fram. Även arbetsorganisation och arbetsformer kommer högt på prioriteringslistan

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218