Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Studieförbunden Sensus och Bilda går samman

2014-05-27

Sensus studieförbunds extrastämma och Studieförbundet Bildas stämma har beslutat att säga ja till ett samgående. Ett nytt gemensamt studieförbund kommer att skapas och i november hålls extrastämmor för att bekräfta beslutet.

– Det här är väldigt roligt. Vi är många som har trott på den här idén länge. Vi är två starka studieförbund som tillsammans får bättre förutsättningar att möta framtidens utmaningar, säger Sensus förbundsordförande Michael Ekdahl.

Bilda och Sensus har verkat sida vid sida i över 80 år och vid olika tidpunkter har det funnits visioner om ett gemensamt studieförbund. Nu var tiden mogen för ett samgående.

– Tillsamman kan Sensus och Bilda skapa ett studieförbund för några av de mest väsentliga samhällsfrågorna i vår tid – mångfald, värderingsgrunder och demokrati, säger Erik Amnå, förbundsordförande i Bilda.

Sensus och Bilda kommer samla ett åttiotal medlemsorganisationer och ännu fler samarbetspartner av mycket olika karaktär.

– Vi kommer bland annat samla de flesta kyrkorna som finns i Sverige. Tillsammans får vi också en stor kulturverksamhet över hela landet, säger Kerstin Enlund, förbundsrektor Bilda.

Studieförbundet Bilda erbjuder bildnings- och kulturverksamhet över hela landet, och har ett studiecenter i Jerusalem. Livstolkning i vid mening är vår profil. www.bilda.nu

På ett år arrangerar Sensus 60 000 studiecirklar och kulturarrangemang. Ämnena varierar från rättighetsfrågor till föreningsutveckling, körsång, musikgrupper och hantverk. Tillsammans med medlemsorganisationerna och samarbetspartner inom Svenska kyrkan, TCO-förbunden, Scouterna, KFUM med flera tar Sensus via sin kursverksamhet en aktiv roll i civilsamhället. www.sensus.se

Kerstin Enlund, förbundsrektor, Studieförbundet Bilda, telefon 0708-175487

Ann-Katrin Persson, förbundsrektor, Sensus studieförbund, telefon 070-6291312

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218