Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

TACK TILL ALLA SOM STÖDER OSS!

2017-06-18

Förhandlingsdelegationen vill på detta sätt säga Ett Varmt Tack för alla fina mail och allt stöd vi fått de senaste dagarna. 
Vi hinner inte svara er alla nu men vi vill hälsa att era ord och ert stöd värmer!

Ett hjärtligt tack!

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218