Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Taket i A-kassan höjs

2015-08-31

Från den 7 september höjs taket i a-kassan. Den högsta dagpenningen blir 930 kronor per dag. Alla som tjänar över 25 025 kronor i månaden, vilket är taket i a-kassan, får 930 kronor per dag i 100 dagar. Därefter är ersättningen 760 kronor per dag.

Den som är heltidsarbetslös får alltså en månadsinkomst på 20 020 kronor före skatt, i 100 dagar.

Medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund omfattas av en inkomstförstärkning som ger 80 procent av den verkliga lönen i 200 dagar. Det är den mest förmånliga inkomstförsäkringen på marknaden.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218