Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Uppdatering om arbetet med nya BSF-koder

2016-05-24

Arbetet med att ta fram nya BSF-koder för Svenska kyrkans lönestatistik pågår partsgemensamt. I nuläget inväntar vi besked från kyrkostyrelsens möte i september, där beslut om prästerliga tjänstetitlar ska fattas.
Det är svårt att säga exakt när processen kommer att vara klar, eftersom det beror på om kyrkostyrelsen fattar ett slutgiltigt beslut i höst eller om frågan går vidare till kyrkomötet 2017.

I väntan på detta besked pågår arbetet med att förbereda allt annat som behövs för att de nya BSF-koderna ska kunna sjösättas.
Vi återkommer så snart det är möjligt med närmare besked.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218