Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Var femte diakon utsätts för hot och våld

2015-09-15

 

Var femte diakon har under det senast året upplevt någon form av hot eller våld i sitt arbete. Var femte har dessutom varit sjukskriven på grund av stress i mer är två veckor. Det visar en enkät om diakonernas arbetssituation som Kyrkans Akademikerförbund har låtit göra och som publiceras i tidskriften Kyrkfack.

Diakonerna är en yrkesgrupp som möter utsatta människor i samhället. Som en följd av samhällets minskade resurser för människor med särskilda behov vänder sig allt fler till Svenska kyrkan. Det är äldre, sjuka, flyktingar och EU-Immigranter. På senare tid har också allt fler barnfamiljer sökt sig till kyrkan för att få hjälp.

Enkäten visar att var femte diakon under det senaste året upplevt någon form av hot eller våld. Dessutom är stress ett problem. Var femte har varit långtidssjukskriven för stressrelaterade problem.

– Diakonerna pressas allt hårdare. De utför ett storartat arbete men har hittills fått alltför lite uppmärksamhet för de insatser som de gör. Svenska kyrkan behöver ta ansvar för diakonernas arbetsmiljö. Ingen ska behöva arbeta under hot om våld, säger förbundsordföranden i Kyrkans Akademikerförbund Bror Holm.

Pressas hårt

Av enkäten framgår också att majoriteten av diakonerna har ett stort engagemang för de människor som de möter och var tredje arbetar mer än vad som ryms i arbetstiden.

– Vad gäller arbetstiden finns mycket att göra. Ingen är betjänt av att människor sliter ut sig. Vila och fritid är mycket viktigt även om du trivs med ditt jobb, säger Vibeke Hammarström, kanslichef på Kyrkans Akademikerförbund.

Diakoner arbetar också regelmässigt på helger. Nio av tio medverkar i gudstjänster och leder annan verksamhet under helgerna.

– Arbetsgivarna behöver underlätta för diakonerna att utföra sitt arbete och se över deras arbetsvillkor, säger förbundsordförande Bror Holm.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218