Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Vibeke Hammarström svarar ärkebiskopen en gång till

2014-12-11

Jag tycker det är glädjande att vi kan enas om att det är orsakerna vi ska börja i. Men låt oss då göra det!

Vi kan inte dela din uppfattning som grundar sig på ett missförstånd om vad avgångsvederlag, lön och samordning är. Du blandar ihop äpplen och päron genom att inte skilja på skadestånd och lön. Skadeståndet ska ersätta en skada, dvs. en förlust av anställning utan att det finns saklig grund för det. Om någon slår dig och du får ett skadestånd, ska du förlora det för att du får lön från ett arbete?

Att ”moralisera” om dubbla löner i detta sammanhang leder fel. Detta för att det inte är fråga om   lön när det talas om så kallade utköp. Kanske har vi börjat i ett missförstånd, Antje, där vi kunde ha börjat i samförstånd?

Jag vill förtydliga följande: Samordning för lön finns när det gäller dubbla löner. Det är en reell möjlighet för arbetsgivare enligt lagen om anställningsskydd. Denna möjlighet finns inte när det gäller avgångsvederlag. Avgångsvederlaget är ett skadestånd i en uppgörelse då någon tvingas att lämna sitt arbete utan att det finns saklig grund för det enligt lagen om anställningsskydd. Om den f.d. anställde får en ny anställning och utför arbete erhåller personen lön för det arbetet. Det är något helt annat, dvs. lön för utfört arbete och inte ett skadestånd. Nu är det inte så lätt att få en ny tjänst inom Svenska kyrkan om du fått gå med avgångsvederlag…

Antje, du talar om moral. Är det moraliskt att en anställd inom Svenska kyrkan får lämna sin anställning utan saklig grund?  Till en osäker framtid? Är det moral för dig? Jag tror inte det. Det är här vi ska börja, det är här det omoraliska ligger.

Jag välkomnar varmt dina ord om att vi behöver motverka syndabockstänkandet och konflikträdsla. Vi samverkar gärna med dig mot detta. Kyrkans Akademikerförbund har konflikthantering som tema för 2015. Därför att vi vet vad konflikter kostar, i pengar och i mänskligt lidande.

God Jul!

Vibeke Hammarström

Kanslichef, Kyrkans Akademikerförbund

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218