Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Tjänstgörande ombudsman

Om du som är medlem behöver kontakta någon från Kyrkans Akademikerförbund ska du i första hand kontakta någon förtroendevald från din krets. Deras kontaktuppgifter finns under fliken "Kretsar". 

 

Stefan Sterner, biträdande kanslichef
Stefan Sterner nås på telefon: 08-441 85 69, mobil: 072-721 95 69 eller e-post stefan.sterner@kyrka.se


Åsa Sandström
,  biträdande förhandlingschef.
Åsa Sandström nås på mobil:072-704 95 77 eller epost: asa.sandstrom@kyrka.se
Åsa är huvudsansvarig för följande kretsar: 

Luleå

Visby

Linköping

Utlandskretsen

 
Jonas Wiberg, förbundsjurist.
Jonas Wiberg nås på mobil: 070-578 85 74 eller e-post: jonas.wiberg@kyrka.se
Jonas är huvudsansvarig för följande kretsar: 

Lund

Nationell Nivå

Skara

Uppsala

Växjö

Stockholm

 

Fredrik Alm, jurist,ombudsman. 
Fredrik Alm nås på 08-441 85 64 eller e-post: fredrik.alm@kyrka.se
Fredrik är huvudsansvarig för följande kretsar: 

Göteborg

Karlstad

Västerås

Härnösand

Strängnäs

 

Sten Bylin, äldreombudsman och ombudsman RSO-frågor
Sten Bylin nås på mobil 072-577 80 27  främst tisdagar, onsdagar samt torsdagar mellan kl. 9:30 – 12:00. Det är också möjligt nå Sten på andra tider eller via e-post: sten.bylin@kyrka.se

 

 

 

 

  

 

 

Senast ändrad 2018-10-19
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218