Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Tjänstgörande ombudsman

Om du som är medlem behöver kontakta någon från Kyrkans Akademikerförbund ska du i första hand kontakta någon förtroendevald från din krets. Deras kontaktuppgifter finns under fliken "Kretsar".


Astrid Graf  hanterar i första hand ärenden i följande kretsar: Luleå, Växjö, Skara, Kyrkokansliet och krets 14.

Astrid Graf nås på telefon: 08-441 85 75, mobil 072-721 95 75 eller e-post astrid.graf@kyrka.se . Nås med fördel på förmiddagen.

 

 • Stefan Sterner hanterar i första hand ärenden i följande kretsar: Lund, Strängnäs, Stockholm, Uppsala, Västerås och Utlandskretsen.

  Stefan Sterner nås på telefon:  08-441 85 69, mobil: 072-721 95 69 eller e-post stefan.sterner@kyrka.se

   

  Elisabeth Hård af Segerstad hanterar ärenden i följande kretsar: Göteborg, Härnösand, Karlstad, Uppsala och Visby. Fr o m 4 oktober.

  Elisabeth Hård af Segerstad nås på telefon: 08-441 85 78.

  Senast ändrad 2017-09-18
   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218