Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Tjänstgörande ombudsman

Om du som är medlem behöver kontakta någon från Kyrkans Akademikerförbund ska du i första hand kontakta någon förtroendevald från din krets. Deras kontaktuppgifter finns under fliken "Kretsar".

 

 •  Bild: Johannes Frandsen
 • Astrid Graf  hanterar i första hand ärenden i följande kretsar: Linköping, Luleå, Växjö, Skara, Kyrkokansliet och krets 14.

  Astrid Graf nås på telefon: 08-441 85 75, mobil 072-721 95 75 eller e-post astrid.graf@kyrka.se . Nås med fördel på förmiddagen.

   

  Stefan Sterner hanterar i första hand ärenden i följande kretsar: Lund, Strängnäs, Stockholm, Uppsala, Västerås och Utlandskretsen.

  Stefan Sterner nås på telefon:  08-441 85 69, mobil: 072-721 95 69 eller e-post stefan.sterner@kyrka.se

   

  Elisabeth Hård af Segerstad har slutat sitt vikariat vid förbundskansliet.

  Senast ändrad 2018-07-23
   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218