Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Fackliga förtroendemän

Berg Kajsa
073-9305926
kajsa.berg@svenskakyrkan.se

Hälsinglands Norra kontrakt    
Kajsa Berg   kajsa.berg@svenskakyrkan.se   

Hälsinglands Södra kontrakt     
Liisa Pirirnen Johansson liisa.pirinen.johansson@svenskakyrkan.se

Gästriklands kontrakt             
Liisa Pirirnen Johansson liisa.pirinen.johansson@svenskakyrkan.se

Upplands Norra kontrakt     
Martina Larsson martina.larsson@svenskakyrkan.se

Upplands Västra kontrakt     
Martina Larsson martina.larsson@svenskakyrkan.se

Upplands Södra kontrakt*)     
Kajsa Berg   kajsa.berg@svenskakyrkan.se   

Kyrkoherdar                       
johan.lautmann@svenskakyrkan.se och lotta.wellsten@svenskakyrkan.se

Emeriti                                    
Martti Halming martti.halming@gmail.com

 

*) Kajsa Berg är kontaktperson. Förhandlingar sköts av någon förtroendeman som har möjlighet.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218