Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Varför ska jag bli medlem?

Att vara med i en fackförening är en demokratisk rättighet. Det ger dig inflytande över din arbetssituation och dina villkor. Att vara med i en fackförening är också ekonomiskt fördelaktigt jämfört med att stå utanför. Skulle du bli arbetslös eller råka i kris på jobbet ställer din fackförening upp för dig.

Samtliga ledamöter i förbundets styrelse arbetar själva inom Svenska kyrkan. Det ger en enorm styrka. Vi kan kyrkan!

I Sverige regleras arbetsmarknaden via kollektivavtal. Det är avtal som träffas mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer. I många andra länder bestäms arbetsmarknades villkor via lagstiftning.
Att vara med i en fackförening innebär att man tar del i den svenska modellen. Skulle fackföreningarna få alltför få medlemmar kommer arbetsgivarna ensidigt kunna bestämma löner och arbetsvillkor.

Kollektivavtalen löser många frågor samtidigt. Oftast ingår frågor som tjänstepension, kompetensutveckling, medbestämmande, lön vid sjukdom och föräldraledighet och försäkringar. Du behöver inte ensam förhandla om varje fråga. Vi förhandlar åt dig.

I medlemskapet ingår en av marknadens bästa inkomstförsäkringar. Vid arbetslöshet får du 80 procent av din tidigare lön i 200 dagar. Förbundet erbjuder ytterligare gruppförsäkringar och frivilliga försäkringar.

Kyrkans Akademikerförbund biträder dig om du hamnar i konflikt med arbetsgivaren eller får problem på arbetsplatsen. Då din anställning och trygghet hotas står vi vid din sida och bevakar dina intressen.

Som medlem får du vår förbundstidning Kyrkfack. Du kan också prenumerera på tidingen Privata Affärer till reducerat pris.

Medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund har möjlighet att teckna förmånliga lån med extra trygghet i i bankerna Danske Bank, Nordea, Swedbank och Salus Ansvar.

Kyrkans Akademikerförbund är ansluten till Akademikernas a-kassa, AEA.

 

Läs mer under  Medlemsförmåner

Senast ändrad 2018-08-16
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218