Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Verksamhetsberättelse

Vi tar ansvar för Svenska kyrkan

År 2012 var ett år fyllt av fackligt arbete omfattande många områden. Våra medlemmar tar ett stort ansvar i Svenska kyrkan och för kyrkans grundläggande uppgift. Då är det också viktigt att medlemmarna får bra och kvalificerade råd, stöd och hjälp från förbundet. När förbundet bevakar och utvecklar medlemmarnas intressen och rättigheter bidrar KyrkA också till att utveckla Svenska kyrkan.

Under 2012 höll förbundet förbundsfullmäktigemöte, vilket är förbundets högsta beslutande organ. Vid mötet förrättades

bl.a. val till olika förtroendeuppdrag i förbundet. Likaså stakades framtiden ut genom antagande av måldokument.

Målmedvetet och med kunskap förhandlar KyrkA om bättre löne- och anställningsvillkor för våra medlemmar. Under

2012 fördes lönerörelsen med framgång, vilket resulterade i ett nytt centralt avtal för Svenska kyrkan.

Kunskap hos fackliga företrädare innebär ökad trygghet, inflytande och förtroende. Under 2012 har utbildning av fackliga förtroendevalda och regionala skyddsombud prioriterats. Förbundet startade 2012 en ambitiös grundutbildning för nya fackliga företrädare.

Kommunikationen inom och utom förbundet är viktig. Att nå ut med förbundets budskap är av avgörande betydelse för KyrkAs långsiktiga påverkan på utvecklingen i Svenska kyrkan. Under 2012 har förbundet skapat och tagit i bruk en ny hemsida som är lätt att navigera i, logisk i sin uppbyggnad och som innehåller mycket matnyttigt material.

Medlemsrekrytering och medlemsvård integreras löpande i vår verksamhet. Medlemmen är viktig för förbundet. Det är tillsammans vi får styrkan att hjälpa och stödja medlemmar. Framförallt är vår kunskap om och engagemang för Svenska kyrkan vår allra största tillgång.

Vi kan kyrkan!

Bror Holm

Förbundsordförande

Senast ändrad 2013-05-07
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218