Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Verksamhetsberättelse

Ett år dominerat av avtalsrörelsen

Detta år, 2017, har varit ett av de mest intensiva åren i KyrkAs historia. Kanske trodde vi som levde mitt i flytten och införskaffandet och renoveringen av egna lokaler i fjol, att 2016, det var det mest intensiva året för vårt förbund. Vi hade en lång avtalsrörelse även då och dessutom bildade förbundet ett dotterbolag. Vi hade uppenbarligen fel.
Verksamhetsåret som ligger bakom oss, 2017, har varit fyllt av frågor kring inte mindre än tre (!) avtalsrörelser varav två gick till medling. Detta var året då KyrkA för första gången i förbundets historia allvarligt övervägde strejk. Det var kanske för första gången i modern tid, som präster tvingats överväga om de ska gå ut i strejk.

I verksamhetsberättelsen kan du läsa mer om de tre avtalsrörelserna och medlingarna och det som blev resultatet av dessa. Den elva månader långa avtalsrörelsen rörande Villkorsavtalet, AB, var den av media mest bevakade avtalsrörelsen för år 2017. KyrkA har aldrig synts så mycket i media som i år i de facktidningar som bevakar arbetsmarknaden.

Förbundet startade året med att berätta om den brist på präster, diakoner och pedagoger som är ett reellt problem och en daglig utmaning för de flesta inom den församlingsvårdande sektorn idag. Det är inte bara kyrkoherdar som är pressade av bristen på utbildad personal. När få eller ingen söker de utannonserade tjänsterna påverkar denna brist på utbildad personal även de kollegor som finns i församlingen; bristen på präster, diakoner och pedagoger är ett bekymmer för alla inom den församlingsvårdande sektorn. Vakanser på en arbetsplats påverkar kollegorna negativt då de får dra ett tyngre lass. Bristen kommer heller inte att bli mindre utan snarare värre under de år som väntar. Även detta problem lyckades KyrkA sätta på kartan. Medianärvaron kulminerade i en intervju med BBC i december som når miljoner lyssnare världen över.

Det var inte bara villkorsavtalet som Skao ville förändra och tyvärr försämra för våra grupper. Ett annat avtal som förhandlades under 2017 var pensionsavtalet. Efter dryga 1,5 års förhandlingar fick frågan till slut sin lösning med ett acceptabelt resultat. Även denna fråga krävde en medlarinsats vilket innebär att Skao två gånger under samma år tvingats anlita extern hjälp av medlare. Utöver dessa två avtal förhandlades även Utlandsavtalet. Detta fick ett relativt bra utfall med en förhandlare på motpartens sida som förstår sig på vad avtalsförhandlingar innebär.

#metoo-kampanjen kom på hösten och med den en uppmärksamhet på ett problem som varit smärtsamt kännbart för de som blivit utsatta för trakasserier men som övriga helst velat blunda för. Uppropet fick ett stort genomslag även i kyrkan och förbundet uppmärksammade problemet på olika sätt och kommer även under kommande år att arbeta med frågan.
BSF-frågan fick ett snöpligt slut då Skao vägrade inrätta sig i ledet trots Kyrkokansliets uttalanden i frågan om församlingsherde. Ifrågasättandet av pastoralt ansvar från Skaos sida som är ett av de mest centrala ansvarsområdena i kyrkan är förvånande och innebar slutet för BSF 2017.

Jag kan som förbundsordförande konstatera att våra förtroendevalda har gjort ett fantastiskt arbete under 2017 med alla utmaningar som funnits detta år. Skaos uppmaning till de lokala arbetsgivarna att vägra löneförhandla hörsammades av vissa arbetsgivare som inte tänkte på vilket budskap detta agerande sände till de anställda i församlingen/pastoratet. I denna situation utförde förbundets förtroendevalda en heroisk insats! Envist slogs de för sina medlemmars rätt till lön.
Som förbundsordförande är jag också mycket imponerad av våra medlemmars lojalitet och solidaritet med varandra. Även om förbundet hela tiden har förklarat att den kamp som fördes 2017 – som gällde prästerna – den var en kamp för alla yrkeskategorier, så är jag oerhört tacksam över den kämpaglöd som alla andra yrkeskategorier visade under denna elva månader långa avtalsrörelse. En överväldigande majoritet av våra medlemmar insåg att om Skao lyckades försämra för prästerna kommer de i nästa avtalsrörelse att försämra för pedagoger och/eller diakoner och andra akademiker. Kanslichefen och jag är även tacksamma för all den värme som visats oss i mail och i möten när det var som tristast i höstas.

Så till alla medlemmar vill jag säga; Tack för din solidaritet!
Till alla förtroendevalda som försakat egna intressen och arbetat för sina medlemmars bästa vill jag säga: tack för ditt arbete, ditt engagemang men mest av allt tack för din lojalitet!
Till kansliets personal vill jag säga: Tack för ett enträget och aldrig sviktande arbete!

Det är en ära att få företräda ett förbund med sådana medlemmar och förtroendevalda med sådana kvaliteter! KyrkA är det största akademikerförbundet inom Svenska kyrkan och i år har vi mer än någonsin visat att Vi kan kyrkan. Låt oss med gemensamma krafter bjuda in fler akademiker till vårt fantastiska förbund!

Vi kan kyrkan!

Bror Holm

Förbundsordförande

Senast ändrad 2019-01-25
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218