Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in
Webbplatskarta


 Låst sida
Fackligt arbete Låst sida
  Nyhetsbrev Låst sida
  Facklig handbok Låst sida
  Lagar och avtal Låst sida
  Facklig utbildning Låst sida
     Låst sida
  Resor och boende Låst sida
   Låst sida
  Rapportering av RSO-tid Låst sida
Rekrytering Låst sida
Medlemsregister Låst sida
  Regional medlemsadministration Låst sida
  Medlemslistor Låst sida
   Låst sida
Statistik Låst sida
  Medlemsstatistk Låst sida
Dokument Låst sida
  Dokumentarkiv Låst sida
   Låst sida
  Brevmallar Låst sida
  FS protokoll Låst sida
  Policyer Låst sida
 Låst sida
  Arbetsutskottet Låst sida
   Låst sida
 Låst sida

Skyddsombud

Kyrkoherde
 Låst sida
   Låst sida
     Låst sida
  Delegering Låst sida
   Låst sida
  Arbetsanpassning och rehabilitering Låst sida
   Låst sida
   Låst sida
   Låst sida
  Konflikter Låst sida
  Medarbetarsamtal Låst sida
 Låst sida
   Låst sida
     Låst sida
   Låst sida
     Låst sida
    Arbetsbrist Låst sida
     Låst sida
    Avskedande Låst sida
    Pension Låst sida
     Låst sida
  Diskriminering Låst sida
    Sexuella trakasserier Låst sida
   Låst sida
     Låst sida
Din egen situation Låst sida
  Din tid Låst sida
  Ditt utvecklingssamtal Låst sida
   Låst sida
   Låst sida
Ledarskap Låst sida
  Arbetsgruppen Låst sida
  Coachande ledarskap Låst sida
   Låst sida
  Feedback Låst sida
  Konflikthantering Låst sida
    Hantering Låst sida
    Fem konfliktstilar Låst sida
    Medling Låst sida
     Låst sida
  Situationsanspassat ledarskap Låst sida
  Styra och leda Låst sida
   Låst sida
  Utvecklingssamtal Låst sida
   Låst sida
Ledningsdokument Låst sida
Din kyrkoherde kontakt Låst sida

Chef i Svenska kyrkan
 Låst sida
   Låst sida
     Låst sida
  Delegering Låst sida
   Låst sida
  Arbetsanpassning och rehabilitering Låst sida
   Låst sida
   Låst sida
  Konflikter Låst sida
 Låst sida
   Låst sida
     Låst sida
   Låst sida
     Låst sida
    Arbetsbrist Låst sida
     Låst sida
    Avskedande Låst sida
    Pension Låst sida
     Låst sida
  Diskriminering Låst sida
    Sexuella trakasserier Låst sida
   Låst sida
   Låst sida
     Låst sida
Din egen situation Låst sida
  Din tid Låst sida
  Ditt utvecklingssamtal Låst sida
   Låst sida
   Låst sida
Ledarskap Låst sida
  Arbetsgruppen Låst sida
  Coachande ledarskap Låst sida
   Låst sida
  Feedback Låst sida
  Konflikthantering Låst sida
    Hantering Låst sida
    Fem konfliktstilar Låst sida
    Medling Låst sida
     Låst sida
  Situationsanspassat ledarskap Låst sida
   Låst sida
  Utvecklingssamtal Låst sida
   Låst sida
Chefsnyheter


Pedagog

DiakonKyrkomusikerStuderande

Kretsar

Uppsala
Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen


Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen
Protokoll Låst sida

Skara
Bli medlem
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen
  
Information


Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen


Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen


Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Styrelsen
  
  Regionala skyddsombud

Lund
Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen


Bli medlem
Styrelsens sida Låst sida

Kontakta oss
  
  Regionala skyddsombud
  Lokal kontaktperson / info-mottagare
  Din kyrkoherdekontakt
  Styrelsen
Information

Karlstad
Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen


Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Regionala skyddsombud
  Informationsmottagare
  Styrelsen
Information


Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen

Visby
Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Styrelsen
  
  Regionala skyddsombud

Stockholm
Bli medlem
Medlemsnytt
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Styrelsen
  
  Regionala skyddsombud
  
  MBL- mottagare


Krets 14
Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Skyddsombud
  Styrelsen
Medlem i krets 14


Utlandskretsen
Bli medlem
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Styrelsen

Fackliga utbildningar
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218