Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Nyhetsbrev för chefer

Chefsnyheterna är Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskapsfrågor. Här kan du som är chef  ta del av nyheter som kretsar kring chefens arbetssituation.

Detaljerade regler om prästers arbetstid och FAT

Här finns en gemensam information från KyrkA och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om hur prästers arbetstid och församlingsarbetstiden, FAT, ska tillämpas i praktiken.

Det här är Kyrkans Akademikerförbund

KyrkA är fackförbundet som organiserar akademiker anställda i Svenska kyrkan. Merpartern av våra medlemmar är församlingspedagoger, diakoner och präster. Alla med akademisk utbildning är välkomna!

 
 
 
 
KyrkA
Box 30078
104 25 Stockholm
Besök: Mariedalsvägen 4
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218