Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Diakon

En diakon arbetar i en församling, på en kyrklig institution eller internationellt. Diakonen möter, stödjer och stärker människor i utsatta livssituationer. Arbetet kan innebära hembesök hos äldre och sjuka, verksamhet bland barn och ungdomar tex nattvandringar på stan.

Oavsett vilka arbetsuppgifterna är finns alltid perspektivet – att värna varje människas rätt att leva ett värdigt liv.

Det finns flera typer av anställningar, man kan tex vara församlingsdiakon, sjukhusdiakon eller stiftsdiakon.

Kyrkans Akademikerförbund driver frågor som rör diakonernas arbetsmiljö och rätten till en bra lön. Inom Svenska kyrkan finns ungefär 1 100 anställda diakoner.

 • Sjukhuskyrkans symbol
 • Det finns en förening för sjukhusdiakoner och sjukhuspräster, Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan, SKAIS.

  Föreningens ordförande är sjukhuspräst Jan Bränström. Sjukhuskyrkan har en egen hemsida www.sjukhuskyrka.se

  Senast ändrad 2013-11-04
   
   
  KyrkA
  Box 30078
  104 25 Stockholm
  Besök: Mariedalsvägen 4
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218