Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Arbeta deltid vid 62 år med bibehållen pensionsinbetalning

En överenskommelse har tecknats med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som gör det möjligt att arbeta 80 procent, få 90 procents lön och 100 procents tjänstepensionsinsättning. Villkoret är fyllda 62 år.

80-90-100 kallas överenskommelsen som gör det möjligt att arbeta 80 procent får 90 procent av den tidigare lönen och 100 procents inbetalning till tjänstepensionen. Möjligheten öppnas för arbetstagare som fyllt 62 år och kan tas ut av en period av högst tre år, dock längst till 67 år ålder.

Uttaget av 80-90-100 är alltså begränsat till tre år och det ska vara sammanhållet. För att få del av ovanstående måste det tecknas en överenskommelse med den lokala arbetsgivaren.

Läs avtalet i pdf:en här intill.

 

Senast ändrad 2016-06-08
Texter om 80-90-100
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218