Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

A-kassa

Kyrkans Akademikerförbund rekommenderar alla medlemmar att vara anslutna till a-kassan. Vi samarbetar med Akademikernas a-kassa, AEA. Det är Sveriges största arbetslöshetskassa och den a-kassa till vilken samtliga Saco-förbund rekommenderar sina medlemmar att ansluta sig.

Har du frågor som rör a-kassan och ersättningar vid arbetslöshet så vänd dig direkt till Akademikernas a-kassa.

Senast ändrad 2016-09-13
Texter om A-kassa
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218