Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Administratörer och ekonomer

Kyrkans Akademikerförbund organiserar alla som har akademisk examen och som arbetar i Svenska kyrkan exempelvis personer med administrativa yrken tex ekonom, kyrkokamrer, klockare, kanslichef och administrativa handläggare.

Föreningen syftar till att fortbilda och stärka medlemmarna i sin kamerala och administrativa yrkesutövning inom Svenska Kyrkan.

Senast ändrad 2016-09-27
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218