Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Förmåner för dig som pensionärsmedlem

Det finns många fördelar med att vara pensionärsmedlem i KyrkA. Du får råd och hjälp inför din pension eller när du funderar på fortsatt anställning i någon form. Det är ett ypperligt sätt för dig att behålla kontakten med arbetskamrater och yrket samt få information om utvecklingen inom Svenska kyrkan ur ett fackligt perspektiv. Du kan välja mellan att vara pensionsärmedlem eller seniormedlem, om du väljer att fortsätta arbeta. 

KyrkA har som första fackförbund också anställt en äldreombudsman, Sten Bylin, för att ge stöd till våra pensionärs-medlemmar. Detta har uppmärksammats mycket i media.

Du har rätt till råd och hjälp när det gäller din pension. 
Du har rätt till rådgivning och hjälp av KyrkAs äldreombudsman t.ex. när du tillfrågats gå in på anställning eller ett vikariat.
Du kan få hjälp med beräkning av arbetstid och råd om lön vid anställning eller vikariat.
Du får vår tidning Kyrkfack som utkommer med sex nummer årligen. 
Du kan också prenumerera på tidningen Privata Affärer till reducerat pris.

Förmånliga lån
Som pensionärsmedlem har du möjlighet att teckna förmånliga lån med extra trygghet i bankerna Nordea, Swedbank, Danske Bank och Salus Ansvar.
Du har rätt att delta i din stiftskrets aktiviteter och därigenom komma i kontakt med dina tidigare kollegor.
Du har kvar din inloggning på KyrkAs hemsida.

  • Medlemskap i Smart Senior
    Du har gratis medlemskap i Smart Senior. Smart Senior erbjuder utvalda, många exklusiva rabatter för 55 plussare. Rabatterna som erbjuds är på allt från glasögon till mobilabonnemang och resor. Smart Senior är idag störst när det gäller rabatter för 55 plussare och har idag fler hundra rabatter att erbjuda sina medlemmar. Värdet på gratis medlemskap i Smart Senior är 199 kr/år. Kolla gärna på Smart Seniors hemsida. Här får du en kod som ger dig fri tillgång till Smart Senior.

För att behålla de försäkringar du har tecknat sedan tidigare via KyrkA krävs fortsatt medlemskap i KyrkA.

Som pensionärsmedlem får du behålla den förmånliga Hem-, villa- och bilförsäkringen hos Folksam samt Folksams erbjudande till dig om 10 procent rabattpå olika tilläggsförsäkringar. Detta gäller även när du uppnått 67-års åldern.

När du fyller, fyllt 67 år sker en del förändringar i ditt försäkringsskydd. Du kan behålla dina försäkringar till ett bra pris, men de får ett delvis annat innehåll.

Det finns två särskilda försäkringar för dig som stannar kvar i KyrkA som pensionärsmedlem.
Seniorolycksfallsförsäkring
Seniorlivförsäkring

Det finns olika medlemskap att välja på med en liten skillnad i avgift.

Medlem som går i pension vid 65 år eller senare och inte förvärvsarbetar betalar 75 kr och får status som pensionärsmedlem.

Som seniormedlem erlägger du en senioravgift oavsett hur mycket du arbetar och du är ändå ordinarie medlem i förbundet. En ordinarie medlem kan t ex väljas till uppdrag inom förbundet och har rösträtt.

1. Medlem som inte fyllt 67 år och kvarstår i sin anställning utan förändring av anställningsvillkoren erlägger normal medlemsavgift och behåller status som ordinarie medlem.

2. Medlem som fyllt 67 år och förvärvsarbetar erlägger, oavsett anställningsform eller anställningsgrad, en senioravgift om 125 kr och behåller status som ordinarie medlem.

  • 3. Medlem som fyllt 65 år och gått i pension men förvärvsarbetar med tillfälliga uppgifter på hel- eller deltid, längre eller kortare tid, erlägger en senioravgift om 125 kr och behåller status som ordinarie medlem.

Har du anställning samtidigt som du tar ut pension betalar du 125 kronor/månaden.  Du kan då arbeta hur mycket eller litet du vill och du behöver inte anmäla ändrad inkomst till medlemsregistret. Inget krångel - bara fördelar!

- Personlig rådgivning i frågor som rör löneläge, anställningsformer, avtal, m.m.
- Personlig rådgivning om du överväger att lämna ditt yrkesverksamma liv.
- Juridiskt stöd om du blir anmäld eller begår ett misstag i din yrkesutövning.

Tänk på att du måste meddela oss när du går in i tjänst. Ange ditt namn och personnummer samt från vilket datum du får din anställning. Det gör du genom att kontakta KyrkAs förbundskansli, Medlemsservice på telefon 08-441 85 71, eller på e-postadressen: medlemsregister@kyrka.se

 

Senast ändrad 2019-01-03
 
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218