Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Kollektivavtal och övriga avtal

Avtalet 2017
Avtalet 2017 mellan Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA, och Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, finner du i listan nedan som följer. 

Bilersättning
Resor med egen bil i tjänsten ersätts med 3,40 kronor per kilometer. Se bilavtalet.

Omställningsavtal
Omställningsavtalet reglerar det stöd som en arbetstagare har rätt att få vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Pensionsavtal 2017
Kollektivavtal om tjänstepension från 1/1 2018. Se listan nedan.

Utlandsavtal 2017
Utlandsavtalet finner du i listan.

Senast ändrad 2019-06-18
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218