Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Kollektivavtal och övriga avtal

Avtalet 2016 mellan Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA, och Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, finns i listan längre ner.

Avtalet 2016 är på sju sidor. KyrkA har därför tagit fram en mall för enklare avtal som kan tecknas lokalt. Det finns också nedan.

 

Resor med egen bil i tjänsten ersätts med 3,40 kronor per kilometer. Se bilavtalet.

Omställningsavtalet reglerar det stöd som en arbetsgare har rätt att få vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Utlandsavtalet finns också med i listan nedan.

Senast ändrad 2017-05-17
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218