Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Arbetslös

Blir du arbetslös ska du omedelbart anmäla detta både till Akademikernas a-kassa och till Arbetsförmedlingen. Har du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa ska du också anmäla till Kyrkans Trygghetsråd, KTR.

Om du tjänar över a-kassans tak på 18 700 kronor i månaden kompletterar vår inkomstförsäkring så att du, tillsammans med a-kassan, får 80 procent av din inkomst i 200 dagar vid arbetslöshet. Försäkringen ingår i ditt medlemskap, men du måste själv ansöka om ersättningen.

När du är medlem i a-kassan är din inkomst tryggad under tiden du söker nytt arbete.  Som medlem i KyrkA bör du vara med i Akademikernas a-kassa. För att få del av inkomstförsäkringen är ett villkor att du är med både i KyrkA och i Akademikernas a-kassa.

Har du varit fast anställd i minst ett år och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa kan du ha rätt till stöd från Kyrkans trygghetsråd. Rätt till stöd och hjälp från Kyrkans trygghetsråd kan du också få om du under de senast fem åren haft visstidsanställningar som tillsammans varat minst 18 månader och den senaste anställningen just avslutats.

Läs mer om Kyrkans Trygghetsråd
 

Senast ändrad 2016-05-23
Texter om arbetslös
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218