Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Chefsrådgivningen

2018-10-30  |  Uppdaterad 2019-07-01

Du som är kyrkoherde, chef, församlingsherde eller arbetsledare kan med förtroende vända dig till KyrkAs chefsrådgivning. Vår rådgivning utgår ifrån den kontext du som leder inom Svenska kyrkan lever i. KyrkA tar därför i sin rådgivning hänsyn till de aspekter som påverkar ditt ledarskap och chefskap såsom Kyrkoordningen, relationen kyrkoherde – kyrkoråd inte minst utifrån aspekten styra – leda samt givetvis arbetsrättsliga aspekter på ledarskap och chefskap som de vanligen förekommer inom Svenska kyrkan.

Att vara chef och ledare är ofta mycket givande men ibland uppstår situationer när du kan behöva råd eller stöd. Chefsrådgivningen kan bistå dig exempelvis i frågor som rör:

 • Din egen situation som kyrkoherde eller chef. Vilka villkor är rimliga?
 • Din relation till förtroendevalda och personal. Din egen arbetsbelastning.
 • Ditt chefskap. Vad kan jag kräva av min personal? Hur hanterar jag misstanke om brott? Arbetsrättslig rådgivning i rollen som chef.
 • Din roll som ledare. Hur hantera en viss situation? Hur kan jag inspirera min personal?

 • Ylva Wåhlin, chefsjurist med 40 års erfarenhet av arbetsrätt varav 25 år inom Svenska kyrkan och före detta Skao.

  Du når henne på telefonnummer 08-441 85 69

   

   

 • Sten Bylin som har 30 års erfarenhet som kyrkoherde, 18 års erfarenhet som kyrkorådsordförande och 26 års erfarenhet som facklig förtroendeman och regionalt skyddsombud. Sten Bylin nås på mobil: 072-577 80 27  främst tisdagar, onsdagar samt torsdagar mellan kl. 9:30 – 12:00.

  Deras specialuppdrag är att bevaka chefernas intressen i till exempel en konflikt på arbetsplatsen. Du kan med förtroende vända dig till vår rådgivning och givetvis sker alla samtal och alla kontakter under strikt sekretess precis som KyrkAs övriga rådgivning.
  Eller enligt överenskommelse. Du når alltid chefsrådgivningen via e-post chefsradgivningen@kyrka.se, ställ din fråga eller föreslå en tid då du vill bli kontaktad.

   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218