Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Välkommen till Göteborgskretsen

Vi hjälper Dig med frågor om avtal, löne- och anställningsvillkor och arbetsmiljö.
Vid lönefrågor kontakta kretsens ordförande Anna-Lisa Saar

 • OBS!

  Medlemsmötet 22 mars i Norra Bohuslän är inställt på grund av för få anmälda.

  OBS!

  OM DITT MAIL TILL Anna-Lisa, Annika eller Malin STUDSAR...

  Skriv in namnet i tillraden. När namnet kommer upp automatiskt tryck på delete.
  Börja om från början med att skriva mailadressen ånyo.
  I Svenska kyrkans server har det blivit något galet vid senaste uppdateringen.
  Felet ligger där men drabbar oss med externa adresser.
   
   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218