Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Kyrkomusiker

 •  Bild: Trons
 • I Svenska kyrkan finns det i huvudsak två typer av musikertjänster, kantor och organist. Den som innehar sådan tjänst ska vara behörig, dvs. kantorer ska ha kantorsexamen och organister ha organistexamen.

  I en del församlingar i Svenska kyrkan förekommer dock även andra typer av anställda musiker med tjänstebeteckningar som församlingsmusiker eller musikpedagog.

  Intresseorganisation för kyrkomusikerna är Kyrkomusikernas Riksförbund, KMR. Förbundet är i första hand ett yrkesförbund. Fackligt organiseras majoriteten av yrkesarbetande kyrkomusiker i Sverige av Lärarförbundet och KMR.

  Kyrkans Akademikerförbund är öppet för de kyrkomusiker som önskar vara organiserade hos oss.

  Senast ändrad 2016-09-27
   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218