Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Medlemsförmåner

Medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund omfattas av kollektivavtal. Det garanterar en bra trygghet. I kollektivavtalet finns rätten till semester, pension och föräldraledighet reglerad. Kollektivavtalet reglerar också hur lönen ska sättas och ersättning för obekväm arbetstid.

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 25 025 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte. Med enbart a-kassa får du endast 11 800 kronor netto.

Läs mer under Inkomstförsäkringen i spalten till vänster.

Du kan också kontakta Folksam om inkomstförsäkringen på telefon 0771-950 950 eller läs mer på deras hemsida. 

 

Medlemsförsäkringar

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler.

Försäkringarna syfte är att komplettera det skydd du har via lag och kollektivavtal i händelse sjukdom, olycksfall, dödsfall och arbetslöshet. Försäkringarna är frivilliga att teckna och kan anpassas efter din familjesituation. Du kan även teckna försäkringar för dina barn och medförsäkra din make/maka/sambo.

Här finner du ansökan, information, villkor, blanketter m.m.

Medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund kan teckna en förmånlig hemförsäkring i Folksam. Försäkringen är beloppslös vilket innebär att det inte finns någon övre gräns för ersättning av lösegendom i bostaden.

Som medlem i Kyrkans Akademikerförbund kan du nu få en bunden 2-årig bolåneränta från 1,19%-1,29 i Danske Bank. Du kan välja mellan två olika räntor med två års bindningstid.  Via vårt långsiktiga avtal med Danske Bank får du som medlem även andra värdefulla förmåner som kan stärka din ekonomi, bl a Bil- och båtlån med en ränta på f.n. 1,99 procent.

Det bolåneerbjudande som SEB lämnar till medlemmar förbättrades i november 2016 och ger en räntenedsättning på 0,5 procentenheter, mot tidigare 0,35 procentenheter. Detta är ett tak, vilket innebär att ytterligare räntenedsättning kan ges när individuella förutsättningar finns. När man ansöker om bolån är det viktigt att påtala att man är medlem i ett Sacoförbund, så att man kan få nytta av rabatterbjudandet. 

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån  och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.


Stöd vid lönesamtal

Vi coachar dig inför lönesamtalet med hjälp av tips och lönestatistik.

Medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund har i de flesta regioner 10-25 procents rabatt på det öppna utbudet av kurser, utbildningar och kulturprogram hos Sensus studieförbund.

Som pensionär har du möjlighet att vara kvar som seniormedlem. Du får fortsatt tillgång till många medlemsförmåner, till exempel tidningen Kyrkfack och rabatter på försäkringar.

Som seniormedlem har du ett bra skydd med vår seniorförsäkring, livförsäkring och olycksfallsförsäkring. Tänk på att det kan vara svårt att teckna nya försäkringar som pensionär.

Avgiften för seniormedlem är bara 75 kronor per månad.

Senast ändrad 2018-09-21
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218