Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

På väg mot nytt jobb

Innan du börjar en ny anställning ska lönen vara klar. Det är viktigt för att du skall kunna tacka ja eller nej till jobbet. Bara du själv kan avgöra när och om du ska tacka nej.

Du och arbetsgivaren ska komma överens om lönen innan du börjar en ny anställning. Överenskommelsen ska vara skriftlig. Samma gäller för vikariat, projektanställning, byte av anställning eller om du blir befordrad eller får förändrade arbetsuppgifter.

En lön som idag är helt relevant, kan om bara någon månad visa sig ligga på fjolårets nivå. Diskutera därför alltid ditt löneanspråk med Kyrkans Akademikerförbunds löneförhandlare i din krets.

Om du förhandlar själv, förbered dig väl. Tänk noga igenom vilken lön du tänker begära. Vad krävs för arbetet? Hur väl motsvarar du kraven? Hur ser löneläget ut på arbetsplatsen? Sätt upp ett mål för vad du vill uppnå. Du bör visserligen ha en liten prutmån på ditt löneanspråk, men skillnaden mellan vad du begär och den lön du kan acceptera bör inte vara för stor.

Det är också viktigt att du har klart för dig var din smärtgräns går, om du tackar du nej till jobbet. Börja inte ditt arbete innan lönen är klar och du har en skriftlig bekräftelse.

Om arbetsgivaren accepterar ditt lönekrav är allt frid och fröjd. Men för det mesta måste man argumentera för sitt lönekrav. Det är klokt att lägga tonvikten på de krav arbetsuppgifterna ställer på utbildning, kompetens, ansvar och erfarenhet.

Hänvisa aldrig till höga studieskulder, inflation, höjda hyror och räntor. Arbetsgivaren är inte intresserad av din privatekonomi. Han betalar ut lön som ersättning för det arbete du utför.

Ofta har arbetsgivaren svårt att bemöta argument som bygger på betydelsen av dina yrkesmässiga insatser. Arbetsgivaren känner till, eller bör känna till detta, men det är inte alltid han vill eller kan betala för det. Då brukar man ibland mötas av andra motargument.

... att du inte kan få högre lön än vad de andra har, kan du hänvisa till lönesystemet eller avtalet som innebär individuella löner. Det betyder t.ex. att en nyanställd visst kan få högre lön än redan anställda.

... att han inte hinner förhandla just nu utan föreslår att löneförhandlingen äger rum när du kommit på plats, ska du inte acceptera detta.

... en lön som kommer att höjas vid de kommande lokala revisionsförhandlingarna bör du istället se till att göra upp om en lön som du är nöjd med under det kommande året.

... att ompröva din lön om t.ex. sex månader bör du se till att få detta inskrivet i anställningsavtalet. Ett löfte om omprövning eller omförhandling av lönen betyder inte att din lön faktiskt höjs.

Om arbetsgivaren inte vill acceptera ditt lönekrav har du två val: acceptera arbetsgivarens slutbud, eller tacka nej till jobbet.

Om du inte får en ingångslön som du är nöjd med kan du inte tacka ja till jobbet och sedan förvänta dig att facket skall kunna förhandla upp lönen.  Har du börjat arbeta på tjänsten, så har du också accepterat de anställningsvillkor som arbetsgivaren erbjuder. Har du angivit ett specifikt lönekrav i din ansökan och fått tjänsten utan att arbetsgivaren har kommenterat lönen anses arbetsgivaren, på motsvarande sätt, ha accepterat ditt lönekrav.

 

 

Senast ändrad 2016-05-23
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218