Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

KyrkA - fackföreningen för anställda i Svenska kyrkan

Kyrkans Akademikerförbund är den fackliga organisationen för akademiker anställda i Svenska kyrkan. Våra största yrkesgrupper inom förbundet är präster, diakoner och pedagoger. Förbundet har drygt 5000 medlemmar.

Kyrkans Akademikerförbund är det enda fackförbundet som är speciellt inriktat på Svenska kyrkan. Förbundet arbetar med att förbättra arbetsvillkoren för de anställda efter just de specifika förutsättningar som finns i Svenska kyrkan. Om medarbetarna har bra villkor och goda förutsättninger utför de också ett bra arbete vilket också gynnar Svenska kyrkan som organisation.

Alla förtroendevalda arbetar inom Svenska kyrkan och har ett stort engagemang både för fackliga rättigheter och för den Svenska kyrkan.

Kyrkans Akademikerförbund vilar på en grund av solidaritet. Människors lika värde är lika självklart som demokrati. Tillsammans i förbundet formar vi gemensamt vår politik. Kyrkans Akademikerförbund är partipolitiskt obundet.

Förbundet samarbetar med andra organisationer som arbetar i nära anslutning till Svenska kyrkan. Vi samarbetar med följande organisationer:

 • Sensus Studieförbund
 • Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan
 • Sveriges Kristna Råd
 • Kyrka – arbetsliv
 • Yrkesförbunden inom de nordiska kyrkorna
 • Yrkesverksamma inom andra lutherska kyrkor i Europa

 

Vi samarbetar med följande yrkesföreningar:

 • Yrkesföreningen Församlingspedagoger i Svenska kyrkan
 • Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan (SKAIS)
 • Sveriges Kyrkokamerala förening

 

Dessutom har vi regelbunden kontakt med:

 • Biskopsmötet
 • Kyrkostyrelsen
 • Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao

Senast ändrad 2014-10-29
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218