Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Präst

Kyrkans Akademikerförbund arbetar för att präster ska ha bra arbetsvillkor. Även om uppdraget att vara präst, enligt prästvigningen, gäller hela livet, både inom och utom tjänsten, så har man rätt till ledighet och rimliga arbetsvillkor.

Prästen har en varierad arbetsdag. Gudstjänster, dop och vigslar blandas med konfirmandgrupper och ungdomsträffar. Han eller hon möter människor i olika situationer i livet allt från glädjen vid dop och bröllop, till förtvivlan vid sjuk- och dödsbäddar. Undervisning och själavård blandas med kontorsarbete.

Prästens arbetstid är oregelbunden. Arbete på kvällar och helger är vanligt. Beredskap kan förekomma. Prästen arbetar oftast på söndagar men ska i gengäld vara ledig någon vardag i veckan.

De flesta präster arbetar i en församling, men det finns också specialtjänster som sjukhuspräst, fängelsepräst och präst i utlandskyrkorna. Inom svenska kyrkan finns idag cirka 3 200 präster.

 • Sjukhuskyrkans symbol
 • Det finns en förening för sjukhuspräster och sjukhusdiakoner, Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan, SKAIS.

  Föreningens ordförande är sjukhuspräst Jan Bränström. Sjukhuskyrkan har en egen hemsida www.sjukhuskyrkan.se

  Senast ändrad 2017-05-29
   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218