Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Välkommen till Utlandskretsen

Utlandskretsen är en särskild krets för i utlandet yrkesverksamma medlemmar med svensk anställning. Vi har ett särskilt kollektivavtal och annorlunda villkor än de som är verksamma i Sverige, och därför kan det vara besvärligt att veta vad som gäller.

Kontakta gärna oss i Utlandskretsen! Vi besvarar dina frågor om löne- och anställningsvillkor, avtal och arbetsmiljö, eller vet var du ska vända dig. I styrelsen sitter representanter från såväl Svenska kyrkans internationella arbete, som Svenska kyrkan i utlandet. 

 
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218