Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Välkommen till Västerås krets

Kontakta oss i Västeråskretsen!

Elisabeth Hård af Segerstad besvarar frågor om frågor om löne- och anställningsvillkor samt avtal. Elisabeth nås på telefon 070-2522636.

Lena Andersson Englund besvarar allt, även frågor om arbetsmiljö. Lena finns på telefon 070-69 24 800.

 

Vill du jobba fackligt?

Var med och pverka din egen och dina arbetskamraters framtid. Kontakta din kretsordfrande fr att f veta mer.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218